Koronavirus ja koronavirustauti COVID-19

Etelä-Karjalan tilanne ja suositukset

koronavirus

Tilannekuva Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella

Päivitetty 29.11.2022:

Koronatilanteen helpottaessa tilannekuvaryhmä päätti jatkaa koronatilastojen julkaisemista niin, että otetut koronanäytteet ja positiiviset testitulokset raportoidaan jatkossa kerran viikossa ja sairaalassa olevat potilaat 24 tunnin otantana.

Raportointipäivä tilastoille on jatkossa tiistai.

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19-tilannekuvaryhmä kokoontui 4.10.2022 ja totesi, että koronavirusepidemia on laskusuunnassa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin, samoin koronasta aiheutuneet kuolemat. Yli 65-vuotiailla ihmisillä on hienoista nousua tilastoissa yhä.

Tilanne jatkuu tasaisen rauhallisena myös Etelä-Karjalassa ja voimistunee syksyn kuluessa. Etelä-Karjalan keskussairaalassa koronakuormitus on kohtalaista ja sellaisena se näyttäisi tämän hetken näkymän mukaan jatkuvankin.

Oikopolut Eksoten koronasivuille:

Et​elä-Karjalassa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset​

Seuraavat suositukset ovat voimassa koko Etelä-Karjalassa. Suosituksista päätetään tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan alueelle annettuja suosituksia.​​

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta:

Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

  • Ota sinulle suositellut rokoteannokset.
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja mene tarvittaessa koronatestiin.
  • Pidä etäisyyttä muihin ihmisiin.
  • Pese kädet, yski hihaan.

Etätyö- ja etä​kokoussuositus​ työnantajien tilannekohtaisen harkinnan mukaisesti.

Linkki Työterveyslaitoksen sivulle, Korona ja työ >

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) tiedotti keväällä, että yritysten on hyvä ohjeistaa henkilöstöään siitä, miten oireita saaneiden halutaan toimivan. Lisätietoja >>

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat

Voimassa olevat Aluehallintoviranomaisen toimeenpanemat päätökset

Yleisötilaisuuden tai tapahtuman järjestäjän on huolehdittava, että tartuntatautilain 58 c§:ssä mainitut toimenpiteet koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi toteutuvat:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.
  • Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Turvaa asiakkaiden ja osallistujien terveys

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 30.6.2022 saakka. ​

Matkustaminen:

Nopeat muutokset COVID-19​-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Tästä syystä Eksote kehottaa THL:n ja ulkoministeriön suositusten mukaisesti ​noudattamaan etukäteissunnittelua matkustettaessa. 

Koronatilanne vaihtelee eri puolilla maailmaa. Rajoituksia puretaan ja otetaan uudelleen käyttöön. On tärkeä selvittää etukäteen kohdemaan tilanne ja ottaa huomioon myös matkustusreitin varrella olevat maat –  nii​den tilanne saattaa vaikuttaa kauttakulkuun. Myös laiva- ja lentoyhtiöillä voi olla omia säädöksiä ja rajoituksia matkailijoille. 

Jos päätät matkustaa, katso ohjeet: ​​Eksote / Matkustajille -sivulta

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>
Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>
Raja: matkustaminen>>​

Rajoituksia ja suosituksia alue​ellisesti ja valtakunnallisesti

​Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy Usein kysyttyjä koronavirukseen liittyviä kysymyksiä: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Tilanne m​uualla Suomessa: Valtioneuvosto: Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin

Toimenpi​teet ja toimivaltainen viranomainen

​​Toimenpide​​Toimivaltainen viranomainen
​Määrääminen karanteeniin​Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri
​Etätyösuositus​Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.
​Kasvomaskisuositus​Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.
​Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)​Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä
​Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen​Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö
​Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen​Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.
​Julkisten tilojen sulkeminen​Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt
​Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen​Kunta tai usean kunnan alueella AVI
​Rajat ylittävän matkustamisen rajoittaminen​Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti
​Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen​​Kunta ja usean kunnan alueella AVI
​Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta​​Kunnat ja kuntayhtymät​
​Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen liikennevälineissä​​Liikenne- ja viestintävirasto, kunnan tai sairaanhoitopiirin suosituksesta
​Asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen elinkeino- tai muun toiminnan tilojen sulkeminen​Kunta tai AVI
Taulukko toimenpiteistä ja niiden toimivaltaisista viranomaisista

Taulukon lähde ja lisätietoja: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset​