• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
  • Influenssa- ja koronarokotusajan varaaminen ensisijaisesti eAsioinnin kautta Read more
Etusivu » Artikkelit » Blogit » Johdon blogissa: Positiivinen yläkierre
Aikuiset ja lapset heittelevät palloa puistossa

Johdon blogissa: Positiivinen yläkierre

, ,

Nyt kun kesä kääntyy kohti loppuaan, toivon, että jokaisella on ollut mahdollisuus ladata akkujaan joko nauttien kesäisistä päivistä omien lempipuuhiensa ääressä tai mitään tekemättä, antaen kesäpäivien vain lipua verkkaisesti seuraavaan.

Toivottavasti jokaiselle meistä on tarttunut jotain kokemusten ja ajatusten reppuun tuotavaksi tulevaan syksyyn, työyhteisöön ja omaan työhömme.

Elämme tällä hetkellä erikoista aikaa monessakin mielessä. Ajattelemmepa asioita sitten pari vuotta kestäneen pandemian näkökulmasta, Euroopan poliittisen ja sotilaallisen vakauden tiimoilta tai yhteiskunnan rakenteiden muuttumisen kannalta.

Edellä mainitut asiat ovat sen kaltaisia, että emme niistä suurimpaan osaan pysty juurikaan vaikuttamaan, oman mielipiteen ilmaisua lukuun ottamatta.

Kaikki tämä on tuonut tullessaan niin psyykkistä kuormitusta kuin uusia vaatimuksia työhön sekä työn kasautumista. Se, mihin kuitenkin voimme vaikuttaa, on oma suhtautumisemme elämään, työhön, työyhteisöön ja siellä oleviin työkavereihin.

Muiden auttaminen, arvostaminen ja keskinäinen luottamus luo positiivisuuden kierteen, joka ruokkii itse itseään

Merkityksellistä on se, miten otamme vastaan ja suhtaudumme muuttuvaan ympäristöön ja sen vaikutuksiin omaan työhömme ja työyhteisöömme. Pirkko-Liisa Vesterinen on Fredricksonia (2002) mukaillen puhunut positiivisesta yläkierteestä työyhteisössä.

Positiiviset tunteet, kuten myötätunto, empatia, optimismi sekä ilo ja onnellisuus aikaansaavat positiivista käyttäytymistä. Positiivinen käyttäytyminen pitää sisällään muiden auttamista, totuudenmukaisuutta, pyyteettömyyttä, arvostusta ja luottamusta. Tämä saa aikaan positiivisen yläkierteen, joka alkaa ruokkia itse itseään.

Aikuiset ja lapset heittelemässä palloa puistossa

Koko edellä mainittu kehitys edellyttää meiltä jokaiselta sitä, että hahmotamme oman ammattiroolimme ja pyrimme pysymään siinä. Se edellyttää tunteiden käsittelyn taitoa ja niiden hallintaa, se edellyttää hyvää käytöstä ja hyvin suuressa määrin tahtoa. Tahtoa luoda itsellemme ja toisillemme työyhteisöä, jossa on hyvä tehdä töitä, jossa saa ja voi käyttää omia vahvuuksiaan, vaikuttaa työn kehittämiseen sekä olla oma itsensä.

Olisiko meillä näin loman jälkeen, uusin voimin, tahtoa olla mukana luomassa positiivista yläkierrettä omaan työyhteisöömme ja sitä kautta koko organisaatioomme?

Mukavia loppukesän ja alkusyksyn päiviä toivotellen,

Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Eksote

Riitta Hakoma
Customer service