Kategoriat
Asiakkaalle Hyvinvointialue Yleinen

Hyvinvointialue: Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt kokouksessaan tiistaina 6.9.2022 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtamisjärjestelmästä. Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen johtamisrakenteesta ja päätti perustaa seuraavat virat:

  • Strategia- ja hallintojohtaja
  • Vaikuttavuus- ja tietojohtaja
  • Henkilöstöjohtaja
  • Tukipalveluiden johtaja
  • Terveydenhuollon toimialuejohtaja (Terveys- ja kuntoutuspalveluiden toimialue)
  • Sosiaalihuollon toimialuejohtaja (Arjen tuen ja toimintakyvyn palveluiden toimialue)
  • Johtajaylilääkäri
  • Johtajaylihoitaja
  • Sosiaalityön johtaja

Lisäksi aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajiston tekemään linjaukset kunkin viran täyttöprosessista julkisena hakuna, käynnistämään ja panemaan täytäntöön rekrytointiprosessit sekä tekemään esitykset aluehallitukselle virkojen täytöstä lokakuun loppuun mennessä päätettäväksi hallintosäännön 30§:ssä esitetyn aluehallituksen toimivallan mukaisesti. 

Rekrytointiprosessit käynnistyvät syyskuun puolessa välissä ja hakuaikaa on noin kolme viikkoa. Rekrytointipäätöksiä tehdään lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. 

Julkinen haku ei poista voimaanpanolain velvoitteita osoittaa liikkeenluovutuksen mukaisesti siirtyvälle henkilöstölle työtä. Jokaiselle löytyy osaamisprofiilin mukaista työtä. Aluehallitus halusi kuitenkin yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta laittaa kaikki avattavat johtajavirat julkiseen hakuun, jotta myös riittävää muutosta saadaan aikaan. Julkisella hakumenettelyllä pyritään myös hakuprosessin läpinäkyvyyteen. Aluehallitus halusi erityisesti painottaa, että tämä ei ole epäluottamuslause nykyiselle Eksoten johdolle ja tehtäviin toivotaan runsaasti sisäisiä päteviä hakijoita. 

Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskisen mukaan muiden hyvinvointialueiden valmiina oleviin hallintorakenteisiin verrattuna meillä Etelä-Karjalassa on kevyin hallinto, 19 johtajatason tehtävää, mutta roolitus on kuitenkin sellainen, että sen kautta on aito mahdollisuus johtaa ja kehittää toimintaa perustehtävää tukien sekä vaikuttavuuteen ja strategiaan perustaen. 
Toimialuerakenne ja vastuualueet säilyvät käytännössä sellaisina kuin ne on keväällä hyvinvointialueen hallintosääntöön kuvattu. Joitakin yksittäisiä, lähinnä hallintoon ja tukipalveluihin liittyviä yksiköiden siirtoja on hahmoteltu. 

Hyvinvointialueelle tulee 12-henkinen johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä, johon johtoryhmän lisäksi kutsutaan yhdeksän henkilöä.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen organisaatio, kuva 1, osakuva
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen organisaatio, kuva 2, osakuva

(Kuvat avautuvat suuremmiksi kuvia klikkaamalla.)

Organisaation kehittämistä lähijohtamisen ja toimintojen osalta tehdään asteittain tulevina vuosina. 

Asiasta tiedotettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstöä keskiviikkoaamuna 7.9.2022 Teamsillä järjestetyssä henkilöstötilaisuudessa, jossa hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen esitteli ja taustoitti johtamisjärjestelmää. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kysyä ja keskustella asiasta. 

Henkilöstötilaisuuden lisäksi johtamisjärjestelmästä ja siihen liittyvistä avattavista johtajaviroista tiedotettiin mediaa keskiviikkona 7.9.2022 järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Lisätietoja medialle:
Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen, sally.leskinen@eksote.fi tai 0400 497418.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue muodostuu jo pitkään yhteistyötä tehneistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta. Vuoden 2023 alusta lähtien perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Eksote on järjestänyt maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut jo vuodesta 2010.  Etelä-Karjalan hyvinvointialue toimii Etelä-Karjalan maakunnan alueella, jossa asuu lähes 127.000 asukasta. Etelä-Karjalan maakunnan muodostavat Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat.