Kategoriat
Asiakkaalle Hyvinvointialue Yleinen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue teki valinnat kuuteen johtajavirkaan

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus valitsi kokouksessaan 15.11.2022 seuraavat henkilöt avoinna olleisiin johtajavirkoihin.

Strategia- ja hallintojohtaja

Strategia- ja hallintojohtajan virkaan valittiin oikeustieteiden maisteri Kaisa Heino. Heinolla on laaja-alainen hallinnollinen ja strategiajohtamisen kokemus, tehtävää tukeva koulutus ja asiantuntijuus. Kaisa Heino toimii tällä hetkellä Eksoten vs. henkilöstöjohtajana. Varalle valittiin hallintotieteiden maisteri Heli Aalto.

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtajan virkaan valittiin filosofian maisteri Nina Holopainen. Tehtävään toivottujen ominaisuuksien, kokemuksen ja koulutuksen sekä soveltuvuusarvion perusteella Holopainen on tehtävään sopivin hakija. Nina Holopainen toimii tällä hetkellä Varkauden kaupungin henkilöstöjohtajana.

Tukipalveluiden johtaja

Tukipalveluiden johtajan virkaan valittiin kauppatieteiden maisteri Vesa Reponen. Reposella on laaja-alainen kokemus, sopiva koulutustausta ja sekä soveltuvuusarvion että haastatteluissa todettujen ominaisuuksien perusteella hän on sopivin hakija. Vesa Reponen toimii Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin hallintojohtajana. Varalle valittiin kauppatieteiden ja hallintotieteiden maisteri Tero Pitkämäki.

Vaikuttavuus- ja tietojohtaja

Vaikuttavuus- ja tietojohtajan virkaan valittiin lääketieteen lisensiaatti, terveydenhuollon erikoislääkäri Juuso Tamminen. Tammisella on vahva tiedolla johtamisen tausta. Soveltuvuusarvion ja haastattelun perusteella hän on sopivin hakija, ja hänellä on laaja-alainen kyky viedä eteenpäin vaikuttavuus- ja tietojohtamista. Juuso Tamminen toimii tällä hetkellä vs. kehittämisylilääkärinä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

Sosiaalipalvelun toimialuejohtaja

Sosiaalipalvelun toimialuejohtajan valinnassa ei saavutettu rekrytointiryhmässä yksimielistä esitystä hakijoiden Merja Heinonen ja Anu Koivumäki välillä. Molempien hakijoiden johtajaominaisuuksia ja kyvykkyyttä tehtävään arvioitiin tehtävään sopivaksi. Näin ollen valinnassa päädyttiin suljettuun lippuäänestykseen tasaväkisten hakijoiden välillä. Myös äänestys päättyi tasan 6–6, jolloin hyvinvointialuelain mukaisesti henkilövalinnassa edettiin arvontaan. Arvan perusteella valituksi tuli yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Koivumäki, joka toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimintakyky- ja hoivapalveluiden johtajana. Varalle valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Heinonen.

Terveydenhuollon toimialuejohtaja

Terveydenhuollon toimialuejohtajan virkaan valittiin lääketieteen tohtori Juhani Grönlund. Grönlundilla on laaja-alainen kokemus terveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidon että avoterveydenhuollon johtotehtävissä. Grönlund on myös akateemisesti pitkälle meritoitunut. Soveltuvuustestissä ja rekrytointiprosessissa muodostuneen kokonaiskuvan perusteella strategisten ja muiden johtamisominaisuuksien osalta hän on tehtävään sopivin hakija. Juhani Grönlund toimii tällä hetkellä johtajaylilääkärinä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Varalle valittiin yleislääketieteen erikoislääkäri Marjo Numminen.


Maanantaina 10.10.2022 päättyneen hakuajan puitteissa saatiin yhteensä 59 hakemusta, joista 17 jatkoi soveltuvuustesteihin ja haastatteluihin. Lisäksi hakijoiden valmiutta ja sopivuutta nyt täytettävänä oleviin johtoryhmätehtäviin kartoitettiin kirjallisesti esitettyjen ennakkokysymysten avulla.

Aluehallituksen puheenjohtajisto toteaa, että nyt valitut henkilöt ovat todella korkeatasoisia johtajia, joilta löytyy juuri haettuja ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä vaativiin ja vastuullisiin tehtäviinsä.

Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen kiittää hallituksen puheenjohtajistoa huolellisesta rekrytointiprosessista. Hakijoiden kokemus, osaaminen ja johtamisen valmiudet otettiin monipuolisesti prosessissa huomioon ja erityistä painoarvoa annettiin toivotun organisaatiokulttuurin kehittämiselle osa-alueena kuhunkin tehtävään erikseen määritettyjä tavoitteita.

Nyt valittujen johtajien lisäksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtoryhmää täydentävät vielä marras-joulukuun vaihteessa valittavat johtajaylilääkäri, hoitotyön johtaja ja sosiaalityön johtaja, joiden hakuprosessi on vielä kesken soveltuvuusarviointien ja haastattelujen osalta.

Lisätiedot
Sally Leskinen, hyvinvointialuejohtaja, sally.leskinen@eksote.fi p. 0400 497 418

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtajahakuprosessien aiemmat tiedotteet