Kategoriat
Asiakkaalle Yleinen

Kiinnostaako toimiminen perhehoitajana?

Etelä-Karjalan hyvinvointialue valmentaa ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden tai vammaisten lasten ja nuorten perhehoitajia keväällä 2023.  Perhehoitajat auttavat ja tukevat asiakasta selviytymään arjessaan ja mahdollistavat omaishoitajille vapaata tehtävästään. Perhehoito voidaan toteuttaa joko perhehoitajan tai asiakkaan kotona. Erityisesti toivomme lisää perhehoitajia, jotka voivat avata kotinsa oven lyhytaikaista perhehoitoa tarvitseville ja tukea näin läheisten jaksamista.

Perhehoitajat toimivat toimeksiantosopimuksella. Hyvinvointialue maksaa perhehoitajalle hoitopalkkion ja perhehoitajan kotona (perhekodissa) annetavasta hoidosta lisäksi kulukorvauksen. Asiakkaan kotiin meneville perhehoitajille maksetaan matkakorvaus. Perhehoitajan tulee olla täysi-ikäinen, mutta yläikärajaa perhehoitajana toimimisele ei ole. Hoitopalkkio kerryttää eläkettä 68- vuotiaaksi. Perhehoitajalta ei edellytetä aikaisempaa hoitolan koulutusta tai kokemusta, mutta valmennus edellytetään kaikilta perhehoitajaksi aikovilta. Valmennuksessa arvioidaan henkilön valmiudet toimia perhehoitajana.

Eksote järjestää infotilaisuuden ikäihmisten sekä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten perhehoitajuudesta kiinnostuneille Lappeenrannan Iso apu -palvelukeskuksessa (os. Kauppakatu 63) torstaina 10.11.2022 klo 17:30. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 9.11. mennessä perhehoidon koordinaattori Minna Valtoselle p. 040 6511 876.