Oikeus saavutettavuuteen

Tältä sivulta löydät tietoa digipalveluiden saavutettavuudesta, Eksote.fi-verkkosivuston saavutettavuusselosteen sekä ohjeet saavutettavuutta koskevan palautteen antamiseen.

Eksote.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Digipalvelulain tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Eksote.fi-verkkosivusto on uudistettu huomioiden digipalvelulaki sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuus pidetään keskiössä myös palvelua edelleen kehitettäessä.

Saavutettavuuspalaute on meille erittäin arvokasta. Palautteesi kautta saamme suoraan tietoa, jos jokin palvelussamme ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä tietoa hyödynnämme kehitystyössä, jotta palvelumme ovat jatkossa parempia ja saavutettavampia.​

Digipalvelulaki

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen piiriin kuuluvien digipalvelujen tulee täyttää:

 1. Palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Kyse on 49 kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteeristä.
 2. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa.
 3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.

Saavutettavuuspalaute

Asiakkaamme voi antaa palautetta havaitsemistaan saavutettavuuspuutteista. Palaute annetaan Saavutettavuuspalaute -lomakkeella.

Jos et asiakkaana ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa meiltä vastausta ollenkaan, voit tehdä siitä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikölle. Yksikkö käsittelee kaikki ilmoitukset ja on tarvittaessa yhteydessä molempiin osapuoliin eli asiakkaaseen ja organisaatioon. ​

Mikäli haluat jättää muuta kuin saavutettavuuspalautetta verkkosivuistamme tai haluat jättää palautetta Eksoten palveluista, tehdä muistutuksen tai kantelun tai haluat tehdä vaaratapahtumailmoituksen siirry Palaute-sivulle.

Apua digipalvelujen käyttöön

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Kansalaisten digituen kehittäminen on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) pysyvä palvelu. DVV kehittää valtakunnallista digitukea ja koordinoi digitukiverkoston toimintaa. Siirry lukemaan lisää DVV:n sivuilta.

Alueelliset digitukea tarjoavat toimijat löydät täältä.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Eksote.fi-verkkosivustoa.

Eksoten asiointipalvelun (hyvis.fi) saavutettavuusseloste löytyy Hyviksen sivuilta. Käyttämämme Omaolo-palvelun saavutettavuusseloste löytyy Omaolon sivuilta. Videovastaanotoilla käyttämämme Videovisitin saavutettavuusseloste löytyy Videovisitin sivuilta. Chatin saavutettavuusselosteeseen lisätään linkki sen valmistuttua.

Eksoten verkkosivusto on julkaistu 29.3.2022. Seloste on päivitetty 17.3.2022. ​Tulemme päivittämään verkkosivujemme saavutettavuusselosteen huhtikuussa 2022. Ei saavutettava sisältö on korjattuna 12/2022.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

​​​​​​​​Digipalvelun saavutettavuuden tila:

Tämä palvelu täyttää osittain Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.​​

Ei saavutettava sisältö:

Havaittava

 • ​Sivustolla on tekstiä, jonka muotoilemisessa on käytetty font- sekä bold-elementtejä. 
 • Sivustolla näkyvissä sosiaalisen median ikoneissa ei ole erillistä kuvailua
 • Sivustolla on puutteita otsikoiden merkitsemisessä (h1-h3)
 • Sivustolta löytyy sivuja, joissa ei ole otsikkoja.
 • Sivustolla on elementtejä, joilla on sama tunnus yksilöivän tunnuksen sijaan.
 • Sivustolla on syötettä vaativia tekstialueita, joille ei ole annettu selitettä.
 • Sivustolla on käytössä chat, jonka pop-up-ikkunan sisältöä ei ole selvitettävissä ruudunlukuohjelmalla.
 • Sivustolla on otsikoita ja linkkejä, joiden värikontrasti ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Hallittava

 • ​Sivustolla on kuvallisia logolinkkejä, joilla ei ole niiden kohdetta kuvaavaa tekstivastinetta.
 • Sivustolla käytetään samaa linkkitekstiä useassa eri paikassa, eivätkä linkit näin ollen erotu toisistaan.
 • Sivustolla on hakemuslomakkeita pdf-muodossa.

Ymmärrettävä

 • Sivustolla on valintaruutuja, joilla ei ole selitteitä.
 • Sivustolla on tekstialueita, joilla ei ole selitteitä.

Valvontaviranomainen ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen:

Verkkosivuillamme on edelleen kehitettävää sisältöä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna meille palautetta Saavutettavuuspalaute-lomakkeella

Palautteeseen pyritään vastaamaan 14 päivässä, jos palautteen antaja on jättänyt yhteystiedot. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.​