หากคุณสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19

อาการของโรคโคโรนาไวรัส เช่น ปวดศีรษะ การรับรู้รสชาติและกลิ่นเปลี่ยนแปลงไป มีน้ำมูกหรือคัดจมูก ไอ หายใจไม่เต็มอิ่ม ไม่มีแรงหรือเหนื่อยอ่อน ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บหรือระคายคอ มีไข้ อาเจียร และท้องเสีย โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านอาชีวอนามัยหากคุณมีอาการ โดยเฉพาะกรณีที่คุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ฝ่ายบริการนัดหมายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสของ Eksote เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00–6:00 หากต้องการติดต่อเพื่อขอรับบริการ โปรดโทร +358 5 352 2355

หากคุณสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือสัมผัสกับเชื้อโควิด-19:

1) กรอกใบประเมินอาการแบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริการ Omaolo หรือโทรติดต่อศูนย์สวัสดิการและสุขภาพ (จ-ศ +358 5 352 7260 เวลา 7:00–20:00) หรือนอกเวลาทำการที่สายด่วนสุขภาพ 116 117 (กด 2 หากเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโควิด-19)

2) หลังจากไปที่บริการ Omaolo แล้ว ระบบจะส่งคุณไปที่บริการจองคิวตรวจเชื้อโควิด-19 ของ Eksote หรือพยาบาลจะทำการประเมินดูว่าคุณจะต้องพบแพทย์ และ/หรือ ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ทางโทรศัพท์หรือไม่ หากจำเป็น

3) ควรทำการตรวจเชื้อโควิด-19 ภายใน 1–2 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการ ต้องมีการนัดหมายเพื่อทำการตรวจสอบ

ผู้ที่มีอาการเล็กน้อยและได้รับวัคซีนครบสองเข็มไม่จำเป็นต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ยกเว้นอยู่ในกลุ่มที่ยังคงต้องมีการตรวจ

คำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 มีดังนี้:

  • แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดมือและสุขอนามัยของผู้ไอ
  • ควรสวมหน้ากากอนามัย
  • หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่
  • ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Koronavilkku บนสมาร์ทโฟนของคุณ

การติดต่อ Eksote และจองคิวตรวจเชื้อโควิด-19

จองคิวตรวจเชื้อ

คุณสามารถกรอกใบประเมินอาการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนัดวันตรวจเชื้อโควิด-19 โดยผ่านทางบริการ Omaolo หรือโทรติดต่อศูนย์สวัสดิการ และ/หรือ สุขภาพ ใกล้บ้านคุณ (+358 5 352 7260 7:00–20:00 หรือนอกเวลาทำการที่สายด่วนสุขภาพ 116 117 (กด 2 หากเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโควิด-19)) เพื่อขอตรวจเชื้อโควิด-19 พยาบาลจะประเมินดูว่าคุณจำเป็นต้องพบแพทย์ และ/หรือ ขอตรวจเชื้อโควิด-19 ทางโทรศัพท์หรือไม่ ควรทำการตรวจเชื้อโควิด-19 ภายใน 1–2 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการ

กรณีให้ผู้ปกครองใช้บริการดังกล่าวแทน ควรใช้บริการ Omaolo ในการจองคิวตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

คะแนนการตรวจเชื้อโควิด-19 ของเราจะขึ้นอยู่กับการนัดตรวจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดและรอคิวนาน โปรดมาถึงจุดตรวจตามเวลาที่จองไว้ – โปรดอย่ามาก่อนเวลา

ในเมืองลาปเพนรานตาจะมีจุดตรวจอยู่ในอาคารตรวจเชื้อชั่วคราว หน้าลานจอดรถด้านล่างของศูนย์สุขภาพ Armila โปรดเดินตามป้ายบอกทาง!
ในเมืองอิมาตราจะมีจุดตรวจอยู่ในศูนย์สุขภาพ Honkaharju โปรดเดินตามป้ายบอกทาง

​ที่จุดตรวจคุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและทำตามคำแนะนำด้านสุขภาพ หากคุณไม่ได้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมาด้วย สามารถหยิบได้ที่ห้องหน้าจุดตรวจ

ผลการตรวจเชื้อโควิด-19: หากผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของคุณเป็นลบ คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติประมาณสองวันหลังการตรวจเชื้อ ระบบจะส่งข้อความในรูปแบบเดียวกันนี้ถึงทุกคนที่มีผลการตรวจเชื้อเป็นลบและกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงในระบบข้อมูลผู้ป่วยแล้ว

หากผลการตรวจเชื้อเป็นบวกคุณจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์

โปรดเข้ารับการฉีดวัคซีน!

คุณสามารถขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ในเมืองลาปเพนรานตาหรืออิมาตราได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย หรือคุณสามารถจองเวลาได้โดยโทร +358 5 352 2355 (มีบริการในภาษาฟินแลนด์และภาษาอังกฤษ) หรือสามารถใช้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (https://oma.hyvis.fi/login) ในกรณีที่คุณมีข้อมูลประจำตัวกับธนาคารในฟินแลนด์

ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 16 ปีสามารถจองคิวได้โดยโทร +358 5 352 2355 หรือไปยังจุดฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องนัดหมาย

มีบริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าดังต่อไปนี้:

IsoKristiina ในเมืองลาปเพนรานตา: วันธรรมดา เวลา 9:00–14:30

ToriGalleria ในเมืองอิมาตรา: วันธรรมดา เวลา 13:00–16:00

โปรดนำบัตรประจำตัวฟินแลนด์หรือรหัสประจำตัวชั่วคราวมาด้วย ถ้ามี

Eksote ขอย้ำว่า ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือ เป็นไข้หวัด จะไม่สามารถมาพบเจ้าหน้าที่ หรือไปที่สำนักงานบริการสังคมได้