Koronavirustauti lukuina Eksoten alueella

(Päivitetty 24.5.2022)

Taulukossa kerrotaan Eksot​en alueella todetut koronavirustartunna​t, sairaa​​lahoidossa olevat koronavirustautia sairastavat potilaat ja mahdollisia lisähuomioita testauksiin liittyen. ​Positiivisten näytteiden määrässä näkyvät yhteenlaskettuina sekä Eksoten,​ että alueen yksityisten toimijoiden ottamat näytteet.

Taulukkoa päivitetään tiistaisin. Aiemmat koronaviruslukuina tilastot löytyvät toiselta sivulta.

Tietosuojasy​istä Eksote noudattaa taulukossaan T​HL:n ja STM:n yhteistä valtakunnallista linjaa ja julkaisee sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän vasta, jos potilaita on sairaalassa enemmän kuin viisi. Yksilönsuojan takia emme käytä taulukossa ilmaisua 0 vaan 0-​5, mikäli sairaalassa ei ole ollut koronaviruspotilaita hoidettavana. Luvussa on yhteenlaskettuna erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, teho-osastolla sekä perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavat potilaat.​

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) johtama kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto ylläpitää tehohoidon valtakunnallista tilannekuvaa. THL / Tilannekatsaus koronaviruksesta – Tietoa tehohoidosta >>​

ViikkoPäivämäärätPositiiviset testituloksetSairaalahoidossa olevat potilaat
(Luvuissa mukana erikoissairaanhoidossa, teho-osastolla ja perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavat potilaat)
Muuta huo​mioitavaa
Vko 2016.-22.5.202242224 (24.5.2022)
Tartuntamäärät yhteensä 28.2.2020-25 300(Sairaalapotilaiden määrää ei lasketa yhteen)