Palveluseteli

Palvelusetelillä voidaan järjestää Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelipalveluja tuottavat Eksoten hyväksymät yksityiset palvelun tuottajat.

Palvelusetelin voi saada käyttöön sellaisissa Eksoten palveluissa, joissa se on otettu yhdeksi järjestämisen tavaksi. Palvelusetelin saaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia Eksoten taholta. Asiakas/potilas ei voi vaatia palveluseteliä ja hänellä on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelistä.

Palvelusetelin arvon määrittää Eksote ja arvo vaihtelee palveluseteleittäin. Palveluseteli on käytössä Eksotessa seuraavissa palveluissa.

Palveluntuottajien yhteystiedot löytyvät Palse.eksote.fi- portaali- sivulta.

Yrityksen omavalvonta ja asiakaspalaute

Kaikilla palveluseteliyrityksillä on omavalvontasuunnitelma, jossa kerrotaan, miten yritys turvaa palvelujensa laadun ja turvallisuuden. Omavalvontasuunnitelma kannattaa pyytää yritykseltä luettavaksi, ennen kuin tekee sopimuksen yrityksen kanssa.

Anna palaute palveluseteliyrityksen palvelusta ensisijaisesti palveluntuottajalle. Voit myös olla potilas -ja/tai sosiaaliasiamieheen tai kuluttajaneuvontaan yhteydessä ollessasi palveluun tyytymätön.

Voit antaa palautetta myös Eksotelle saamastasi palvelusetelipalvelusta kirjallisesti. Palaute osoitetaan palvelusetelin myöntäneelle taholle.