Toisen henkilön puolesta asiointi

Puolesta asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Puolesta-asioinnin oikeutus tarkistetaan puhelimessa asioidessa, kontaktiasioinnissa ja tietojen luovutuksessa. Yli 18-vuotiaan puolesta voi hoitaa asioita hyvinvointialueen digipalveluissa, kun puolesta-asioinnista on tehty sopimus/valtuutus.

Puolesta asiointi hyvinvointialueen digipalveluissa

Asiointi yli 18-vuotiaan puolesta

18 vuotta täyttänyt voi keskinäisellä sopimuksella/valtuutuksella antaa toiselle henkilölle oikeuden asioida puolestaan eAsioinnissa.

 • 18 vuotta täyttäneen puolesta asiointiin liittyvät lomakkeet eli puolesta-asioinnin sopimus ja ehdot sekä puolesta-asioinnin päättäminen löytyvät sivulta Lomakkeet ja hakemukset.
 • Jos varaat, perut tai siirrät aikaa toisen puolesta eAsioinnissa, tarvitset lisäksi Suomi.fi-valtuutuksen.

eAsionnissa voi 18-vuotta täyttäneen puolesta:

 • varata ajan vastaanotolle (*vaatii Suomi.fi-valtuutuksen)
 • olla yhteydessä meidän ammattilaisiin (puolesta-asioinnin sopimus)
 • katsoa laboratoriotuloksia (puolesta-asioinnin sopimus)
 • tarkastella Marevan-hoitoon liittyviä asioita (puolesta-asioinnin sopimus).

*Suomi.fi-valtuutus
Varataksesi ajan yli 18-vuotiaan puolesta, tarvitset valtuudet, jotka saat Suomi.fi-palvelusta

Asiointi alle 10-vuotiaan puolesta

Molemmat vanhemmat, jolla on huoltajuus, voivat asioida lapsensa puolesta. Huoltaja kirjautuu eAsiointiin omilla tunnuksillaan.

Alle 10-vuotiaan puolesta huoltaja voi

 • varata ajan vastaanotolle ja
 • olla yhteydessä ammattilaisiin.

Huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta, jos:

 • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
 • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
 • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.

eAsioinnissa ei ole mahdollista asioida 10–18-vuotiaan puolesta

Terveydenhuollossa 10–18-vuotiaan puolesta asioiminen tapahtuu henkilökohtaisen kontaktin avulla, jolloin myös huomioidaan lapsen kyky päättää omista asioistaan.

Toistaiseksi huoltaja ei voi asioida eAsioinnissa yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta. Ratkaisuun liittyy alaikäisen potilaan oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle.

Toisen puolesta asiointi laboratoriotulosten katsomisessa

Toisen puolesta asioidessa laboratoriotulokset voi katsoa

Toisen puolesta asiointi Omaolossa

Lue lisää puolesta-asioinnista Omaolossa.

Toisen puolesta asiointi lääke- ja reseptiasioissa

Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa reseptiasioita.

Apteekissa toisen puolesta asioiva tarvitsee mukaan läheisensä Kela-kortin sekä tiedon tarvittavista lääkkeistä.

Lääkkeen tarvitsija voi antaa sähköisen apteekkivaltuutuksen Suomi.fi-sivustolla. Sen avulla voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeitä tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta. Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköisen valtuutuksen antaminen edellyttää verkkopankkitunnuksia.

Sähköinen valtuutus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison tai muun omaisen asioita hoitavien arkea, koska lääkkeensaajan Kela-kortin ei tarvitse valtuutuksen jälkeen olla mukana. Valtuutuksen jälkeen riittää, että sinulla on mukana oma henkilöllisyystodistus ja tiedät lääkkeen käyttäjän henkilötunnuksen.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköisen valtuutuksen antamisesta tai ongelmia palvelun toimivuudessa, voit olla yhteydessä Kansalaisneuvontaan p. 0295 000 ma-pe 8-21 ja la 9-15.

Linkkejä

Lue puolesta asioinnista sosiaali- ja terveysalalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.