Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. ​Soveltuva asumismuoto valitaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Palvelumuodot ikäihmisten asumisyksiköissä:

Ikääntyneille suunnattujen asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.4.2022 alkaen

Asumisen muodot – taulukko myöntämisperusteisiin

Ohje: palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksuun sisältyvät sekä itsemaksettavat palvelut ja tuotteet