Ikäihmisten ympärivuorokautinen asuminen

Ikäihmisten ympärivuorokautinen asuminen käsittää Eksotessa sekä tehostetun palveluasumisen, että vanhainkodit. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan tehostetun palveluasumisen yksikössä tarjottavaa asumista ja palveluja. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympäri vuorokauden hoivaa ja huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja oman vuokra-asunnon lisäksi on käytössä yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asukas maksaa asumisestaan vuokran ja saamastaan palvelusta tulosidonnaisen asiakasmaksun. Tehostettuun palveluasumiseen on mahdollista saada tulosidonnainen palveluseteli, jota voi käyttää asiakkaan muuttaessa Eksoten hyväksymään yksityisen asumispalveluyksikön järjestämään tehostettuun palveluasumiseen.

Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, jota toteutetaan vanhainkodeissa, on väistyvä asumisen muoto. Eksotessa tämän asumismuodon mukaista palvelua järjestetään vielä kahdessa yksikössä, Ruokolahden palvelukeskuksessa ja Parikkalan Käskynkässä. Vanhainkoti on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokauden hoivaa ja huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja asukashuoneen lisäksi on käytössä yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asukas maksaa laitoshoidon asiakasmaksun. 

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen yksiköt:

Vanhainkodit:

Ikääntyneille suunnattu ympärivuorokautisen asumisen palveluseteli


Eksoten hallitus on 20.3.2019 päättänyt ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohjeesta ja palvelusetelin arvon määräytymisestä.

Palvelusetelin voi saada, mikäli Eksoten tekemän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta todetaan, että asiakas tarvitsee tehostettua palveluasumista. Seteli on tulosidonnainen.

Lisätietoa palvelusetelistä löytyy alla olevasta linkistä:


Ohje asiakkaalle tehostetun palveluasumisen palveluseteli 2020.pdf

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje 7.4.21 p. 13.12.2021.pdf

 Linkki palvelusetelihakemukseen:​

Linkki asiakasmaksuihin 

Linkki Kelan sivuille