• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Kotihoito

Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla.

Kotihoidolla tarkoitetaan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun tehtävien kokonaisuutta. Toteutamme kotihoidon palveluja tukemalla asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta yhdessä omaisten ja muiden tukitoimien kanssa.

Tavoitteena on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan. 

Kotihoidon tarve selvitetään palvelutarpeen arviointikäynnillä, jonka voi pyytää asiakas itse, omainen, viranomainen tai muu taho. Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeeseen perustuen ja kotihoidon palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Palveluntarvetta arvioitaessa huomioidaan asiakkaan mahdollisuus käyttää hyvinvointiteknologiaa toimintakykynsä mukaisesti, esim. videovälitteiset etäyhteyskäynnit, älykäslääkeannostelija.

Kotihoidon asiakkaaksi tuleminen käynnistyy ottamalla yhteyttä Iso apu- palvelukeskukseen. Asiakkaan kanssa tekemisissä olevaan verkostoon kuuluva voi myös ilmaista huolensa tai epäilynsä asiakkaan hoidon tarpeesta täyttämällä huoli-ilmoituksen.

Kotihoidon lisä- ja yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla alta kyseisen palvelupaikan otsikkoa.

Kartta kotihoidon alueista:

Kartan käyttöohjeet tietokoneella:
– Zoomaus hiiren rullalla
– Liikkuminen kartalla hiiren vasenta näppäintä pohjassa painaen ja raahaten

Kartan käyttöohjeet mobiililaitteella:
– Zoomaus nipistämällä / laajentamalla sormilla
– Liikkuminen sormella raahaten

Yleistä:
– Vasen yläkulma “tasot” – painike: Voit valita, haluatko tarkastella kotihoidon alueita, kotihoidon toimistojen sijainteja vai molempia (oletuksena päällä molemmat)
– Oikea yläkulma “kohdetiedot”- painike: Tummentaa klikkaamalla valitun alueen sijainnin

Päivä kotihoidossa – video
Customer service