Ikäihmisten palveluasuminen

​Palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa (SHL 21 § 3 mom). Palveluasuminen eroaa ympärivuorokautisesta asumisesta siten, että se ei pääsääntöisesti sisällä ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee päivä- ja ilta-aikaan hoivaa ja huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja oman vuokra-asunnon lisäksi on käytössä yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla aamusta iltaan. Asukkaan yöaikainen avun tarve järjestetään turvapuhelimen, kotihoidon yöpartion tai lähellä sijaitsevan ympärivuorokautisen asumisyksikön henkilökunnan toimesta.

Asukas maksaa asumisestaan vuokran ja saamastaan palvelusta tulosidonnaisen asiakasmaksun. Palveluasumiseen on mahdollista saada tulosidonnainen palveluseteli, jota voi käyttää asiakkaan muuttaessa Eksoten hyväksymään yksityisen asumispalveluyksikön järjestämään palveluasumiseen.

Ikäihmisten palveluasumisen palvelupaikat:

Linkki palvelusetelihakemukseen:​