• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Kanssasi vauvasta vaariin » Ikääntyneiden palvelut » Ikäihmisten asumispalvelut » Tilapäinen ja lyhytaikainen hoito

 Tilapäinen ja lyhytaikainen hoito- ja kuntoutus ikääntyneiden asumisyksiköissä

Tilapäinen ja lyhytaikainen hoito- ja kuntoutus on tarkoitettu ikäihmiselle, joka tarvitsee:

  • hoivaa ja kuntoutusta sairaalassa olon jälkeen
  • jatkokuntoutusta ja hoivaa kuntoutuskeskuksen jakson jatkoksi
  • tilapäistä vuorohoitoa  kotona asumisen ja  omaisen jaksamisen tueksi
  • säännöllistä vuorohoitoa kotona asumisen ja omaisen jaksamisen tueksi
  • kuntoutusta ja hoivaa  säännöllisen kotihoidon lisäksi  (kodista-kotiin kuntoutusjakso)

Tavoitteena on arvioida ja vahvistaa ikäihmisen toimintakykyä ja voimavaroja  erityisesti  kotona asumisen tueksi ja kotiutumiseen liittyvissä tilanteissa.

Asiakkaat tulevat yksiköihin SAS-toimiston (=selvitä-arvioi-sijoita) ​sijoittamina ennalta määritellyksi ajaksi.

Päivä- ja yöhoito:

  • on tarkoitettu omaishoitajan tai läheistään hoitavan vapaa-ajan ja levon mahdollistamiseksi. 
  • siihen voi hakeutua ottamalla yhteyttä suoraan kyseistä palvelua tarjoavaan yksikköön.
  • siihen sisältyy mahdollisuus ruokailuun, osallistuminen yksikön päivittäiseen toimintaan ja kuntoutukseen valvotussa ympäristössä sekä tarvittaessa puhtaudesta ja hygieniasta huolehtiminen.
Kuvassa näkyvät ulkona kävelyllä olevan rollaattoria käyttävän vanhuksen jalat ja avustavan henkilön jalat.
Customer service