Omais- ja perhehoito

Omaishoito

​​​​​​Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön (omaishoitajan) avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä aluksi sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteesta. Omaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot alla)

Toimeksiantosopimuksen tehneiden omaishoitajien palvelupuhelin toimii arkisin klo 9-12 puh. 040 127 4158. 

Jos harkitset omaishoitajaksi ryhtymistä, niin voit tehdä hakemuksen sähköisesti tai ota ota yhteyttä ensineuvoon.

Lisätietoa Omaishoitajuudesta läheisille:

Yhteinen hallinto, omaishoito

Palvelupäällikkö Eija Palsinajärvi-Äikäs
Puh. 040 655 1050

Perhehoito

Perhehoito on osa- tai ympärivuorokautista toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu hoitamaan perhehoidossa olevaa henkilöä. Perhehoito voidaan toteuttaa, joko perhehoitajan tai asiakkaan kotona. Perhehoito suunnitellaan palvelemaan joustavasti asiakkaan tarpeita. Perhehoito on inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivan ja huolenpidon muoto. Perhehoito tarjoaa yksilöllisistä  hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Hoito perhekodissa tarjoaa virikkeellisen ja turvallisen ympäristön, myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita ja mahdollisuuden osallistua perheen arkeen. Lyhytaikaisessa perhehoidossa hoitoaika voi olla muutamasta tunnista, useaan vuorokauteen. Jatkuvassa perhehoidossa asiakas asuu pysyvästi perhekodissa. 


Perhehoidolla tuetaan omaishoidon tuen asiakasta tarjoamalla hoidettavalle kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa, sekä samalla mahdollistamalla omaishoitajalle lakisääteinen vapaa. Lyhyitä hoitojaksoja voidaan käyttää myös jatkokuntoutuspaikkana asiakkaan kotiutuessa sairaalahoidosta, sekä ennalta sovitusti myös muuhun tilapäis- ja jaksohoitoon.​ ​Perhehoidon avulla voidaan järjestää myös lyhytaikaista hoitoa tilanteissa, joissa omaishoidon vapaat on käytetty tai oikeutta omaishoidon tukeen ei ole. Perhehoidolla voidaan tukea myös yksin asuvan ikäihmisen selviytymistä omassa kodissaan. Perhehoitajat ovat tehtävää varten valmennettuja ja Eksoten perhehoitajiksi hyväksymiä. Eksote tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen asiakkaan hoidosta. 
Eksoten alueella toteutetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja psykososiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Lisäksi lastensuojelussa toteutetaan perhehoitoa.

Lisätietoa perhehoitajuudesta


Lisätietoja perhehoidosta antavat:

  • vammaispalveluiden osalta palveluohjaaja Tanja Tervonen puh. 040 573 2430
  • ikäihmisten osalta perhehoidon koordinaattori Minna Valtonen puh. 040 651 1876
  • lastensuojelun osalta palveluesimies Marjaleena Aarnio puh. 0400 599 810​        

Hakemus ikäihmisten perhehoitajavalmennukseen

Tähän tulossa toimintaohje

Rautjärven kunta ja Eksote etsivät ikäihmisten perhehoitajia
Ikäihmiset virkistyvät osa-vuorokautisessa perhehoidossa
Eksoten logo