Omaishoito

​​​​​​Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön (omaishoitajan) avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä aluksi sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteesta. Omaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot alla)

Toimeksiantosopimuksen tehneiden omaishoitajien palvelupuhelin toimii arkisin klo 9-12 puh. 040 127 4158. 

Jos harkitset omaishoitajaksi ryhtymistä, niin voit tehdä hakemuksen sähköisesti tai ota ota yhteyttä ensineuvoon.

Lisätietoa Omaishoitajuudesta läheisille:

Yhteinen hallinto, omaishoito

Toimintayksikön esimies Sari Siirilä
Puh. 0400 796 026

Toimipisteen vastaava Heli Asikainen
Puh. 044 336 5680

Linkit