• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Omaishoito

​​​​​​Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön (omaishoitajan) avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä aluksi sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteesta

Omaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot löydät sivulta alempana).

kädet lähestyvät toisiaan, toinen ylhäältä ja toinen alhaalta

Omaishoidon tukea voit hakea iäkkäiden-, työikäisten- tai lapsiperheiden palvelujen sähköisellä hakemuksella sosiaalihuollon omapalvelussa (linkki alla) tai paperihakemuksella lataamalla hakemus tulostettavaksi alla olevasta linkistä. Voit myös hakea hakemuslomakkeen Lappeenrannan tai Imatran Iso apu- palvelukeskuksen toimipisteestä. Omaishoidon tukea haettaessa hakijana on hoidettava henkilö.

Löydät sähköisesti täytettävän lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelujen hakemuksen sosiaalihuollon omapalvelusta:

Puolesta-asiointi ei ole tällä hetkellä mahdollista sähköisessä sosiaalihuollon omapalvelussa.

Tulostettavat lomakkeet:

Lapsiperheiden hakemus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille hakijat

Työikäisten hakemus on tarkoitettu 18–64-vuotiaille hakijat

Iäkkäiden palvelujen hakemus on tarkoitettu 65-vuotta täyttäneille hakijat

Suomi.fi – tietoa omaishoitajuudesta:

Ota yhteyttä omaishoitaja-asioissa:

Ensineuvon puhelinasiointi, ma-pe klo 9 – 15, puh. 05 352 2370

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen tehneenä sinulla on lakisääteinen oikeus maksuttomaan hyvinvointi – ja terveystarkastukseen.

Linkit

Customer service