• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Kanssasi vauvasta vaariin » Perhe ja lapset » Koululaisten palvelut » Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto palvelee esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on
  • terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.
  • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve sekä järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • edistää koko kouluyhteisön ja -ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Vuosittaiset terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollon tarkastukset alkavat 6-vuotiaana. Tarkastuksen tekee terveydenhoitaja siinä koulussa, johon lapsi menee ensimmäiselle luokalle. Aika tarkastukseen varataan puhelimitse suoraan terveydenhoitajalta. ​eAsiointipalvelun kautta voit varata ajan terveydenhoitajalle 6 -vuotistarkastukseen ja rokotusohjelman ulkopuolisiin rokotuksiin (esim. matkailijanrokotteet) sekä yksilöllisen tarpeen mukaiseen vastaanottoaikaan terveydenhoitajalle (esim. lääkityskontrolli). Kouluterveydenhoitajan läsnäolotiedot tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja koulun henkilökunnalle lukuvuoden alussa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on käytössä rokotussuostumuslomake lasten rokotusohjelman ja rokotusohjelman ulkopuolisiin rokotuksiin. Lomake palautetaan kouluterveydenhoitajalle ja se vaatii molempien huoltajien allekirjoituksen. Mikäli terveydenhuollon henkilökunta arvioi alaikäisen kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, on alaikäisellä samat oikeudet toimia ja päättää esimerkiksi rokotteen ottamisesta kuin aikuisellakin.

Kouluterveydenhuollon rokotussuostumuslomake

Kouluterveydenhuollon palveluita voidaan tarjota oppilaille myös koulujen loma-aikaan. Tarkemmat kouluterveydenhoitajan läsnäolotiedot tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja koulun henkilökunnalle säännöllisin väliajoin.

Kouluterveydenhoitaja kutsuu oppilaat vuosittain terveystarkastukseen. Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Tapaamisessa on mahdollista keskustella perheen tarvitsemasta tuesta. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Peruskoululaisten suun terveyttä hoidetaan hammashoitoloissa.

Äkillisissä sairastapauksissa ja tapaturmissa ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema tai päivystys.

Milloin yhteys kouluterveydenhoitajaan
  • Oppilaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Koululääkärin vastaanotoista sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa.
  • Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiaputilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan.
  • Yhteyden kouluterveydenhoitajaan saat puhelimitse tai Wilma viestillä.
  • eAsiointipalvelun sähköinen ajanvaraus on rajoitetusti käytössä.

Kouluterveydenhoitajalla on alueellaan useampia kouluyhteisöjä. Yhteystiedot löydät valitsemalla koulusi kunnan nimen alla olevasta linkistä.

Customer service