• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Kanssasi vauvasta vaariin » Perhe ja lapset » Kun perheessä on vaikeaa » Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palveluohjaaja Teija Turunen-Iloani puh. 040 195 6649 tavoitettavissa ensisijaisesti klo 12.00–15.00
Sosiaalityöntekijä Heli Heltimoinen puh. 040 651 1247 ajalla 3.6.–30.11.2024
Vs. toimintayksikön esimies Jaana Salakari puh. 040 651 1838 ajalla 3.6.–30.11.2024.

  • Lauritsalan neuvola, Karjalantie 2
    53300 Lappeenranta
  • Napinkuja 3 C, 55100 Imatra

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Lapsiperheellä on oikeus saada välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ilman niitä ei ole mahdollista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. (THL)

Lapsiperheiden kotipalvelun tarpeesta voi olla kysymys silloin, kun perhe tarvitsee konkreettista apua ja tukea selviytyäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole omaa lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea. Kotipalvelua voidaan järjestää tarpeen mukaan tilapäisenä tai jatkuvasti ja säännöllisesti annettuna palveluna.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti, perustuen yksilölliseen lapsen- ja perheen palvelutarpeen arvioon. Kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Perheen tulot vaikuttavat maksuun ja sen suuruuteen. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Kotipalvelua haetaan ensisijaisesti Lapsiperheiden kotipalveluhakemus – lomakkeella tai kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. Yhteydenotot puhelimitse palveluohjaaja Teija Turunen-Iloani puh. 040 195 6649

.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen e-Asiointi

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä yhdessä perheiden kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu. Asiakasmaksulain 11§:n mukaisesti asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä kokonaan, mikäli perheen toimeentulon edellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.

Linkki asiakasmaksujen sivulle

 Etelä-Karjalan hyvinvointialue järjestää lapsiperheiden kotipalvelua omana työnä tai palvelusetelillä. Voit tutustua palvelutuottajiin ja vertailla palveluntuottajien hintoja alla olevasta linkistä. 

Linkki palveluseteli sivulle

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit:

 1. raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuen tarve
2. monikkoperheen vauvavaiheeseen liittyvä avun tarve
3. lasten hoidollisen tai kasvatuksellisen ohjauksen tarve
4. ohjauksen ja neuvonnan tarve perheen arkirutiinien hallinnassa ja perheen oman toimintakyvyn vahvistamisessa
5. sairauteen, vammaan tai muuhun vastaavanlaiseen toimintakykyä alentavaan syyhyn liittyvä perheen palvelutarve
6. vanhemman äkilliseen tai pitkäaikaiseen väsymykseen tai uupumukseen liittyvä perheen palvelutarve
7. äkillisistä elämänmuutoksista tai perheen kriisitilanteesta johtuva käytännön avun tarve
8. lastenhoidon tarve vanhemman välttämättömien asiointikäyntien vuoksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit 

Kotipalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä esimerkiksi seuraavanlaisissa tapauksissa:

 1. pelkkään siivoukseen
2. pitkäkestoiseen, päivittäiseen päivähoitoikäisen lapsen hoitoon
3. vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiskesi, koskee myös pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuvia lastenhoitotarpeita ja sairaan lapsen hoitoa vanhempien työssäkäynnin vuoksi
4. kotona tehtävän etätyön tai opiskellun vuoksi
5. henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
6. vanhempien harrastusten tai yhteisen ajan vuoksi ​

Sähköiset palvelumme

Tiesitkö, että eteläkarjalaisena voit hoitaa monia asioita kanssamme sähköisesti 24/7, vuoden jokaisena päivänä?

Customer service