Henkilökohtaisen avun työnantajamalli

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistavoista.
Siinä vammainen henkilö palkkaa avustajan itse ja Eksote korvaa hänelle avustajan palkkaamisesta ja lakisääteisistä työnantajan velvoitteista aiheutuvat kustannukset.

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja

  • neuvoo ja tiedottaa henkilökohtaisten avustajien työnantajia
    ja henkilökohtaisia avustajia työsuhteeseen liittyvissä asioissa
  • opastaa Eksoten Avustajainfo​ -palvelun käytössä

Työnantaja-asiakkaiden, avustajien ja yhteistyökumppanien puhelinneuvontaa antavat
sosiaaliohjaaja Jaana Karhu, puh. 040 198 8890 ja
sosiaaliohjaaja Eeva Kosonen, puh. 040 651 3936

Myös Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto (Heta-liitto) sekä Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL neuvovat ja ohjaavat henkilökohtaiseen apuun liittyvissä asioissa.

Linkki Heta-liiton sivuille: Heta-liitto​
Linkki JHL:n sivuille: JHL​

Eksoten avustajainfo

Eksoten avustajainfo on verkkopalvelu, jonka kautta

  • henkilökohtaisen avun työnantaja-asiakkaat voivat ilmoittaa avoimista työpaikoista ja etsiä itselleen työntekijää.
  • henkilökohtaiset avustajat voivat ilmoittautua työnhakijoiksi ja etsiä ​töitä.
    Kaikki Eksoten ​Avustajainfo -palveluun haluavat avustajat haastatellaan.

Linkki Eksoten avustajainfoon: Eksoten Avustajainfo

Korona

Tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista henkilökohtaisen avun työnantajamalliin löydät Heta-liiton korona-sivulta: linkki Heta-liiton koronasivustolle
Seuraa myös Eksoten koronavirussivustoa: linkki Eksoten koronavirussivulle

Eksote järjestää työnantajamallin avustajille suojaimia.
Jos tarvitset suojaimia, ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Eeva Kososeen puh. 040 651 3936 tai Jaana Karhuun puh. 040 198 8890
tai laita sähköpostia osoitteeseen avustajainfo@eksote.fi.
Huomio! Suojaimet on tarkoitettu avustajien käyttöön työaikana. Työnantaja-asiakkaat ja heidän läheisensä hankkivat itse omaan käyttöönsä tulevat suojaimet.

​​Palkanmaksu ja palkanlaskenta​​

​​​Työterveyshuolto

​Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen​ lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja tehtävä sopimus työterveyshuollon kanssa.​ Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairauden hoitoa.

​Avustajien työterveyshuolto järjestetään Eksoten alueella Terveystalossa. 
Terveystalon yhteyshenkilö sopimusasioissa on Janni Salminen puh. 050 5302205 tai  sähköposti: yritysmyynti@terveystalo.com​​

​Sairauspoissaolot ja työtapaturmat

Avustajan sairastuminen: Linkki Heta-liiton Erikoistilanteita -sivulle

Avustajan tapaturma: Linkki ohjeistukseen tapaturman sattuessa

Neuvontapalvelut

Neuvontaa työnantajille ja avustajille tarjoavat esimerkiksi