• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
  • Influenssa- ja koronarokotusajan varaaminen ensisijaisesti eAsioinnin kautta Read more
Etusivu » Potilas- ja asiakastietojen tarkastaminen

Potilas- ja asiakastietojen tarkastaminen

​​​

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

​Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti.
Terveyspalveluilla, perhe- ja sosiaalipalveluilla sekä vanhusten palveluilla on omat lomakkeensa tietopyyntöihin ja tarkastuspyyntöihin.  

Omien tietojen tarkastusoikeus

Halutessaan potilaalla ja asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on potilas- ja asiakastietorekisteriin kirjattu.

Asiointipalvelussamme voit tehdä myös potilastietojen tietopyynnön: kirjaudu palveluun -> Aloita asiointi -> Tietopyynnöt -> Potilastietojen tietopyynnöt

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti Oikeus saada pääsy tietoihin​ -lomakkeella tai Julkisuuslain mukainen tietopyyntö -lomakkeella. ​
Sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle eli tarkastusoikeutta tulee anoa lapsen nimellä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

Omakannasta voit lukea ja halutessasi tulostaa sinusta terveydenhuollossa kirjattuja tietoja.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai asiakkaan/potilaan aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti Tiedon korjaamisvaatimus -lomakkeella. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

​Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Mikäli rekisteröidyllä on syytä epäillä tietojensa väärinkäyttöä, on hänellä oikeus vaatia selvitys, kuka on käyttänyt häntä koskevia potilas- tai asiakastietoja (ns. lokitieto).
Lokitietopyyntö tehdään kirjallisena Lokitietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella.
Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa luovuttaa lokitietoja edelleen tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.). 

​Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mom, 5). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Oikopolut:

Hyödyllistä tietoa:

Arkistot

Asiakkaan ja potilaan oikeudet – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Hakemus-vainajan-tietojen-luovuttamiseksi.pdf

Lomakkeet ja hakemukset – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Ohjepankki

Tietojen tarkistaminen

Tietopyynnöt ja lausunnot – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Toisen puolesta asiointi – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Sähköiset palvelumme

Tiesitkö, että eteläkarjalaisena voit hoitaa monia asioita kanssamme sähköisesti 24/7, vuoden jokaisena päivänä?


Customer service