• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Tarvitsetko apua? » Voi hyvin » Turvallisuuden edistäminen

Turvallisuuden edistäminen

Kaatumisen ehkäisy on meidän jokaisen asia

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy toimintamalli voitti TerveSos 2023 yleisöäänestyksen. Maakunnallisen ikäverkoston päätöksellä 1000 € voittorahalla tuotettiin Pysytään pystyssä Etelä-Karjalassa -video.

Kaatumistapaturmien ehkäisy on tärkeä osa iäkkäiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitäviä toimia. Katso video, josta saat vinkkejä miten voit itse ehkäistä kaatumisia. Videota voit jakaa ja käyttää omissa verkostoissasi.

EKHVA – Kaatumisen ehkäisy.mp4 – OneDrive

Sosiaali- ja terveys ministeriön Turvallisesti kaiken ikää -toimenpideohjelman tavoitteena  vuosille 2021–2030 on vähentää 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuutta ja sairaalahoitojaksoja liittyen tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin valtakunnallisesti.

Ajankohtaista

Etelä-Karjalan Pysytään pystyssä -kesäjuliste
Kaatumisen ehkäisyn tilanne Etelä-Karjalassa
Oletko jo kaatunut tai pelkäätkö kaatuvasi?
Ilmoittaudu mukaan kuntasi Pysytään pystyssä -liikunta ryhmään.
Kuvassa eläkeikäinen mies ja nainen ulkoilemassa

Ukk-instituutti:
Maailmanlaajuiset suositukset kaatumisten ehkäisyyn

Kansainvälinen työryhmä päivitti kaatumisten ehkäisyn suositukset vastaamaan uusinta tieteellistä näyttöä vuonna 2022. Mukana suosituksen laadinnassa oli 96 asiantuntijaa 39 maasta.

Suositus painottaa iäkkään kaatumisriskin systemaattista kysymistä, yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamista sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä iäkkään toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta kaikissa kontakteissa sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen kanssa.

Hoivapalveluissa ja sairaaloissa tulee kaikille tehdä laaja kaatumisvaaran ja kaatumisen pelon arviointi. Iäkkään omat toiveet ja yksilölliset tarpeet tulee ottaa entistä paremmin huomioon ehkäisytoimissa. Suosituksen jalkauttaminen edellyttää johdon sitoutumista.

Kaikille iäkkäille suositellaan liikuntaharjoittelua. Harjoittelun tulee sisältää monipuolista, asteittain vaativammaksi muuttuvaa tasapaino- ja voimaharjoittelua. Harjoittelun intensiivivaiheen tulee kestää useita kuukausia ja ylläpitovaiheen koko eliniän. 

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy toimintamalli

Hei oletko sie kaatunut tai kiinnostunut liikkumisesi turvallisuudesta? Miksi olet kaatunut? Voit estää kaatumisen kartoittamalla kaatumisen vaaratekijät ja puuttumalla niihin. Säilytä sosiaaliset suhteet ja elinpiiri. Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti. Käytä hyviä jalkineita ja liukuesteitä liukkailla. Ota apuvälineitä käyttöön oikea-aikaisesti. Huolehdi kodin, kotipihan ja lähiympäristön turvallisuudesta. Syö ja juo monipuolisesti sekä säännöllisesti. Vältä runsasta alkoholin käyttöä. Huolehdi terveyden tilastasi ja lääkityksen ajantasaisuudesta. Kuntasi liikuntatoimesta saat tietoa ja ohjausta liikuntamahdollisuuksista. Lue ajankohtaista tietoa kaatumisen ehkäisystä www. ekhva.fi/turvallisuuden edistäminen. Jos omat korjaavat toimet eivät riitä, varaa aika sote-asemalle tarkempaan arvioon tai ota asia puheeksi käynnin yhteydessä.
Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy toimintamalli

Sinä voit ehkäistä kaatumista

” Miun omavastuu on kyl suuri. Täytyy toimii oman jären mukkaa.”

– Tuumailee rouva Rautjärveltä
  • Kartoita kaatumisen vaaratekijät ja puutu niihin.

Näin ehkäiset kaatumisia


Kun kohtaat kaatuneen


Customer service