Tietoa meistä

Eksote tuottaa 31.12.2022 saakka julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 129 000 asukkaalle. 


Eksoten kaikki, noin 100 toimipistettä on kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, riippumatta ​kotikunnasta.​​​​​ Palveluitamme ovat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta.​

Olemme maakunnan suurin työnantaja. Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5 000.

Puhelinvaihde: 05 352 000
Y-tunnus: 0725937–3

Etsitkö tietoa päätöksenteosta?

Hallinto ja päätöksenteko

Valtuusto

Viranhaltijapäätökset

Hallitus ja jaostot

Tarkastuslautakunta

Päätökset

Ennakkoarviointi (EVA)

Kuntajohtajien neuvottelukunta

Sidonnaisuudet

Etsitkö tietoa hallinnosta ja Eksoten strategiasta?

Hallinto

Strategia ja johtaminen

Strategiset mittarit

Toimintakykyohjelma

Työhyvinvointiohjelma

Tilastot ja raportit

Valvonta

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Etsitkö tietoa tutkimuksesta ja kehittämisestä?

Tutkimus ja kehittäminen

Kehittämistoimet

Lean-kehittäminen

Tutkimus- ja opinnäytetyöt

Eettinen työryhmä

Hoitoketjut

Kokemusasiantuntijat

Yhteistyö ja hankinnat

Yhteistyö ja hankinnat

Laskutus

Hankinnat (Eksote)

Sote-alan yksityiset palveluntuottajat

Sote-alan yksityisen palveluntuottajan rekisteröityminen

Sosiaalipalveluna tuotettava kotipalvelun tukipalvelu – Eksoten rekisteri

Yksityiset sosiaalipalvelut – aluehallintoviraston rekisteri

Yksityiset terveydenhuollon palvelut -aluehallintoviraston rekisteri

Terveydenhuollon toimitilojen käyttöönottotarkastus

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Omavalvontasuunnitelma

Ohjaus ja valvonta

Lääkehoidon toteuttaminen

Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteyshenkilöt

Järjestöt

Muuta hyödyllistä tietoa

Hyödyllistä tietoa

Verkkosivujen tietosuojaseloste

Tietosuoja

Tietopyynnöt ja lausunnot

Tilaa aineistoja

Lainsäädäntö

Arkistot