Eksoten hallinto

Eksoten ylin päätösvalta on valtuustolla. Operatiivisesta johtamisesta vastaa valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena on johtoryhmä. Eksoten jokaisella vastuu- ja tulosalueella on oma johtoryhmänsä. Kaikissa johtoryhmissä on henkilöstön edustaja.

Eksoten ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastaa Eksoten strategisesta johtamisesta. 

Eksoten operatiivisesta johtamisesta vastaa valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva ​neuvottelukunta. ​​

Toimitusjohtajan tukena on johtoryhmä. Lisäksi jokaisella vastuu- ja tulosalueella on oma johtoryhmä. Kaikissa johtoryhmissä on henkilöstön edustaja.

Eksoten osakkuusyhteisöjä ovat:

Organisaatiokaavio

Eksoten hallinto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@eksote.fi

Vt. toimitusjohtaja
Santtu Niemi
040 139 0386
Tuula Karhula
Terveyspalvelujen johtaja
Tuula Karhula
040 194 4936
Anu Koivumäki
Toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja
Anu Koivumäki
040 768 8783
Merja Heinonen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Merja Heinonen 
040 839 7679
Jaro Karppinen
Kuntoutusjohtaja
Jaro Karppinen
040 651 0310
Merja Tepponen
Kehitysjohtaja
Merja Tepponen
0400 655 197
Vesa Reponen
Hallintojohtaja
Vesa Reponen
0400 151 107
Marjo Numminen
Sairaalanjohtaja
Marjo Numminen
040 127 4200
Kaisa Heino
Vt. henkilöstöjohtaja
Kaisa Heino
040 627 5521
Liisa Mänttäri
Talousjohtaja
Liisa Mänttäri
040 524 3167
Minna Helle
Va. viestintäjohtaja
Minna Helle
040 146 3293
Anssi Lepistö
Henkilöstönedustaja
Anssi Lepistö
0400 260 303
Lakimies
Mari Kähkönen
040 651 0449
Elina Tavio
Vs. lakimies
Elina Tavio
040 651 1786
Sari Ikonen
Johdon assistentti
Sari Ikonen
040 196 3611
Salla Martikainen
Vastaava hallintoasiantuntija
Salla Martikainen
040 198 8909

Lisätietoja sivulta hallinto- ja päätöksenteko