Työhyvinvointiohjelma

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle – tehdään yhdessä parempi työ!

​Työhyvinvointiohjelmassa parannamme arjen työtä. Kiinnitämme huomiota työkuorman hallintaan, yhteisöllisyyteen ja muutosvalmiuden vahvistamiseen, tavoitteellisuuteen, esimiestyöhön, osaamiseen ja toisilta oppimiseen. Lisäämme vuorovaikutusta, tietoa ja luottamusta yhdessä.

Katso esittelyvideo

​Työhyvinvointiohjelmassa nostamme esiin organisaation työhyvinvointiin liittyvät tunnistetut haasteet ja määrittelemme toimenpiteitä johdon ja esihenkilötyön tueksi. Ohjelma pohjautuu muun muassa Työterveyslaitoksen toteuttamaan Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn, Kevan analyyseihin ja arjen kokemuksiin. Ohjelmaa päivitetään yhteistoiminnallisesti henkilöstön edustajien kanssa.

tyhy

Ohjelma on tärkeä arjen työkalupakki esihenkilöiden tueksi tunnistettuihin työhyvinvoinnin haasteisiin:

  • asiakaskunnan palvelutarpeiden muutos ja asiakkaan kohtaaminen
  • henkilöstön ikääntyminen ja eri sukupolvet työelämässä
  • etäjohtaminen, itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus
  • jatkuva muutos työelämässä
  • vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
  • sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys
  • terveellinen ja turvallinen työympäristö

Ohjelmassa on myös määritelty isossa kuvassa koko organisaatiotason strategiset painopistealueet, joihin etsitään ratkaisuja. Toteutumista seurataan työhyvinvoinnin strategisella mittarilla sekä sairauspoissaolojen kehityksellä.

Tutustu työhyvinvointiohjelmaan tarkemmin alla olevasta dokumentista.

Seuraa somessa!

#eksote #kanssasi #into

***Työhyvinvointiohjelman vetäjä: Elina Antikainen, puh. 040 153 0504, elina.antikainen@eksote.fi