Tutkimus ja kehittäminen

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme niin arjen työssä kuin laajemmissa toimintaohjelmissa ja hankkeissa. Meillä tehdään myös tutkimus- ja opinnäytetöitä.

Me Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja toimintaamme asiakkaan hyväksi. Onnistunut ja vaikuttava kehittämistyö syntyy yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta ja yhdessä oivaltamisesta ja tekemisestä. Muutos ja uudistuminen onnistuvat rohkealla tekemisellä ja innostumisella. Tutustu Eksoten strategiaan täällä.

Edistämme parannuksiin tähtääviä muutoksia niin organisaation sisällä eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä kuin sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten sidosryhmien kanssa, paikallisista toimijoista aina valtakunnalliselle tasolle saakka. Kokemusasiantuntijat ja asiakkaat ovat tärkeitä palvelujen kehittämisen kumppaneitamme. Meillä tehdään myös tutkimus- ja opinnäytetöitä. Oikea-aikainen kehittäminen, ennakointi ja kokeilut mahdollistavat laadun jatkuvan parantamisen.

Linkkejä sivuillemme:

  • Kehittämistoimet | Paketoimme kehittämistavoitteita eri kokoisten projektien, hankkeiden ja toimintaohjelmien muotoon. Useat kehittämishankkeemme toteutetaan osittain tai täysin ulkoisen rahoituksen tuella. Olemme koonneet ajankohtaiset hankkeet ja hankekehittämisen tuloksia ja tuotoksia Kehittämistoimet-sivulle.
  • Lean-kehittäminen | Kehitämme toimintaa päivittäisessä työssämme ja hyödynnämme esimerkiksi Lean-kehittämismenetelmiä.
  • Tutkimus- ja opinnäytetyöt | Eksotessa toteutettaville tutkimuksille ja opinnäytetöille haetaan tutkimuslupa.
  • Alueelliset hoitoketjut | Alueelliset hoitoketjut ovat yksi esimerkki yhteistyössä tehdystä kehittämistyöstä.
  • Kokemusasiantuntijat | Kokemusasiantuntijat ovat Eksoten tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Järjestämme vuosittain useita tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voit tutustua tehtyyn kehittämistyöhön ja sen tuloksiin. Käymme tilaisuuksissa keskustelua eteläkarjalaisten sekä yhteistyökumppaniemme ja verkostojemme kanssa. Eksoten ja yhteistyökumppaniemme järjestämät tilaisuudet löydät Etelä-Karjalan tapahtumakalenterista.

Tilaisuuksiemme jaettavissa olevia esitysmateriaaleja tallennamme Materiaalipankkiin.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyö

Eksote voi osallistua myös muiden toteuttamiin kehittämishankkeisiin ja toimiin esimerkiksi antamalla käyttöön asiantuntemusta tai resursseja. Esimerkkejä Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyöstä (TKI-yhteistyö) on koottu sivulle Kehittämistoimet.

LAB SoteCampus -toimintamalli

LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tiivistävät yhteistyötään LAB SoteCampus -toimintamallilla. Yhteistyömallin myötä tavoitellaan uutta liiketoimintaa, sujuvampia sosiaali- ja terveysalan palvelumalleja sekä vahvistetaan alueen vetovoimaisuutta. Lue lisää LAB SoteCampus -projektin sivulta.

Eksoten Testbed-palvelut

Tarjoamme sote-palveluiden kehittäjille ja yrityksille mahdollisuuksia testata tuotteita ja palveluja aidossa toimintaympäristössä (testbed-palvelu). Testbed-palveluistamme vastaa LAB SoteCampus