Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntija on henkil​ö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun asiakkaana olemisesta, tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta ja joka on kiinnostunut kertomaan tästä kokemuksestaan. Kokemusasiantuntijat ovat Eksoten tärkeitä yhteistyökumppaneita.


Kokemusasiantuntijoita toimii esimerkiksi: 

  • kokemuskouluttajana
  • ryhmän vetäjänä
  • ammattilaisen työparina asiakastyössä
  • kehittäjänä työryhmissä ja hankkeissa
  • mediavaikuttajana
  • edustajana päätöksenteossa

​Osalla kokemusasiantuntijoista on Eksoten tai jonkin järjestön tarjoama koulutus tehtäväänsä. Eksotessa kokemusasiantuntijakoulutuksen pituus on 50 tuntia ja se järjestetään vähintään kerran vuodessa. Koulutuksen käyneille maksetaan Eksotessa pientä palkkiota tehtävistä.

Ilman koulutustakin voi lähteä mukaan toimintaan ja osallistua kokemusasiantunti-joiden yhteisiin tapaamisiin. ​Suurimmassa osassa Eksoten palveluja kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on vasta suunnitteilla. Aikuisten monialaisissa palveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa kokemusasiantuntijoita on ollut erilaisissa tehtävissä arjessa mukana jo pitkään. Eksoten ​hankkeissa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita usein tuomassa omaa näkökulmaansa kehitettävään asiaan. 


Eksoten päihdeklinikalla ja maahanmuuttopalveluissa kokemusasiantuntijoita toimii myös kokopäiväisesti työsuhtessa. Joillakin asiakasryhmillä on mahdollisuus saada kokemusasiantuntijan tai muun vertaisen tukea myös omaan tilanteeseensa liittyvän yhdistyksen tai järjestön kautta. 

Kaipaatko lisätietoa aiheesta? Haluatko toimia kokemusasiantuntijana? Etsitkö kokemusasiantuntijaa keikalle Eksoteen tai muuhun organisaatioon? Ota yhteyttä!

Eksoten kokemusasiantuntijakoordinaattoriReetta Tourunen p. 040 651 3141 , reetta.tourunen@eksote.fi

Lisätietoja aikuisten psykososiaalisten palvelujen kokemusasiantuntijatoiminnasta: 
Riikka Haikala p. 040 127 4236, riikka.haikala@eksote.fi

Lisätietoa kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä Eksoten henkilöstölle löytyy Eksonetista (“kokemusasiantuntijat”) ja kokemusasiantuntijakoordinaattorin kautta.