Järjestöyhteistyö

Järjestöt tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottamalla erilaisia toimintoja kuntalaisten hyväksi.

Yhdistysinfo.fiKokoaa tiedot Kaakkois-Suomessa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Yhdestä osoitteesta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueelta toimivat yhdistykset ja järjestöt. Yhdistysinfo on osa Toimeksi.fi- kokonaisuutta.

Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri Täältä löydät tietoa Etelä-Karjalan tapahtumista.

Etelä-Karjalan harrastuskalenteri Täältä löydät tietoa Etelä-Karjalan harrastusmahdollisuuksista.

Järjestömyönteinen Eksote: Kehittämisen kumppanuuskahvit

Kumppanuuskahvit ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) vetämä kaikille järjestöille ja yhdistyksille avoin ja vapaamuotoinen yhteiskehittämisalusta, johon osallistuvat järjestöedustajien lisäksi terveys- ja hyvinvointiasemien järjestöyhteyshenkilöitä sekä asiantuntijoita Eksoten hyte-tiimistä ja kehittämispalveluista.

Kumppanuuskahveilla edistetään osallisuuden toimintakulttuuria: keskustellaan, kehitetään ja ideoidaan yhdessä. Myös kehittämiskohteet sovitaan yhdessä. Kumppanuuskahvit keitetään kolmesti vuodessa, iltapäivisin tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

kumppanuuskahvien tavoitteena on parantaa viestintää ja palveluketjuja sekä lisätä kumppanuutta peruspalveluiden tuottamisessa. Tavoitteena on nostaa järjestöjen ja yhdistysten tuet ja palvelut selkeämmin esille, jotta terveys- ja sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat apua sujuvasti ja ennakoivasti.

Seuraavat Kumppanuuskahvit keitetään 6.9.2022 Kutsu ja ilmoittautuminen liitteessä

Järjestöyhteyshenkilö terveys- ja hyvinvointiasemilla

Järjestöyhteyshenkilö on työntekijä joka toimii yhdyshenkilönä järjestöjen sekä terveys- ja hyvinvointiasemien välillä. Tavoitteena on parantaa viestintää ja vuorovaikutusta järjestötoimijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat sekä henkilökunta saavat sujuvasti ja ennakoivasti tietoa järjestöjen tai yhdistysten tuottamista palveluista.

Järjestöyhteyshenkilöiden yhteystiedot

Lisätietoja

Minna Piirainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, minna.piirainen@eksote.fi