Laskutus

​Y-tunnus

0725937–3

Asiakas- ja potilasm​aksut   

Eksoten laskutuksen standardipalvelut hoitaa Meidän IT ja talous Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 013 339 0750.

Laskutusosoite   

Laskun osoitetiedoissa/viitetiedoissa tulee ilmoittaa tilaavan yksikön/tilaajan nimi, jotta lasku osataan reitittää oikealle käsittelijälle.

Toivomme, että ostolaskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattorimme on Basware, jonka tunnus on BAWCFI22.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 003707259373.
Seuraavissa yksiköissä käytetään verkkolaskuosoitteen perässä tarkennetta:
• Apuvälinekeskus (tarkenne 108)  003707259373108
• YPH-Effica (tarkenne 109)  003707259373109
• Sairaala-apteekki (tarkenne 110)  003707259373110

Paperilaskut:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
(Tilaavan yksikön nimi)
PL 255
00026 BASWARE
Huom. Tähän osoitteeseen lähetetään vain ostolaskuja, osoitetta EI saa käyttää tavaran toimitusosoitteena.
 
Ne perhe- ja sosiaalipalveluiden laskut, jotka on pyydetty lähettämään suoraan sosiaalitoimen yksiköihin, lähetetään Lappeenrannassa yksikön omaan osoitteeseen tai ympäristökuntien alueella sijaitseviin sosiaalitoimistoihin. Yhteystiedot löytyvät palveluiden omilta verkkosivuilta.