Ohjaus ja valvonta

Eksote tekee rekisterissään oleville yrityksille ohjaus- ja valvontatapaamisia säännöllisesti. Ohjaus- ja valvontatapaaminen tehdään yrityksen toimipisteessä.

Ohjaus- ja valvontatapaaminen

Eksotelle kuuluu lainsäädännön perusteella yksityisten sote-alan palveluntuottajien ohjaus ja valvonta. Eksote tekee rekisterissään oleville yrityksille ohjaus- ja valvontatapaamisia säännöllisesti.

Ohjaus-ja valvontatapaaminen tehdään yrityksen toimipisteessä, erikseen sovitussa tilassa tai etätapaamisena. Tapaamiseen menee aikaa 1-2 tuntia. Ohjaus- ja valvontatapaaminen tehdään siihen laaditun lomakkeen avulla.

Ohjaus- ja valvontatapaamisten aikainen viestintä, aikataulutus ja dokumentointi toteutetaan kokonaisuudessaan palse.eksote.fi -portaalissa. Yrityksen tulee olla rekisteröitynyt palse.eksote.fi -portaaliin.

Ohjaus- ja valvontatapaamisen yhteydessä palautettavat asiakirjat

Ennen ohjaus- ja valvontatapaamista palveluntuottaja toimittaa palse.eksote.fi -portaalin kautta Eksotelle seuraavat asiakirjat:

  • omavalvontasuunnitelma
  • lääkehoitosuunnitelma (jos tuottaa lääkehoitoa)
  • sekä muut erikseen pyydettävät asiakirjat

Vaitiolo

Palveluntuottajan tulee noudattaa laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia yrityksen asiakkaiden asiakirjoja käsitteleviä henkilöitä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat tai siihen toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt, joiden työtehtävän kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat antaneet kirjallisen salassapitositoumuksen.

Rekisteri ja tietosuojaseloste

Yrityksen asiakastiedoista koostuu henkilörekisteri jolloin yritys on rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjän on laadittava pitämästään henkilörekisteristä palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Informoinnissa voi käyttää tietosuojaselostetta, jossa rekisteriselosteeseen on yhdistetty rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus.

Asiakaspalautteen käsittely

Ollessaan tyytymättömiä palveluun asiakkaat voivat olla yhteydessä ensisijaisesti palveluntuottajaan, mutta myös kuluttaja-asiamies ja potilas- ja/tai sosiaaliasiamies ovat käytettävissä. Asiakkaat voivat antaa palautetta yrityksen palvelusta myös Eksotelle. Näissä tapauksissa Eksote voi laittaa yritykselle kirjallisen selvityspyynnön tapahtuman kulusta ja selvityksen perusteella päätetään jatkotoimista.

Yhteistyökokoukset

Eksote järjestää rekisterissä oleville palvelusetelituottajille yhteistyökokouksia ja/tai koulutuksia vuosittain.