Sosiaalipalveluna tuotettava kotipalvelun tukipalvelu
-Eksoten rekisteri

Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalveluita ovat mm. ateria-, vaatehuolto-,  siivous-, saattaja-, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Eksote ylläpitää Yksityiset Palvelut haku-sivustoa, josta löytyy rekisteröityjen ja hyväksyttyjen sote-alan palvelujen tuottajien yhteystiedot ja tietoa palveluista. 

Sosiaalipalveluna tuotettava kotipalvelun tukipalvelu

Eksote ylläpitää sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajien rekisteriä. Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalveluita ovat mm. ateria-, vaatehuolto-,  siivous-, saattaja-, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Kotipalvelun tukipalveluiksi rinnastetaan myös muita palveluita, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista mm. vammaispalvelun henkilökohtainen apu. Kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalvelua voi tuottaa asiakkaalle arvonlisäverottomasti, mikäli

  • palveluntuottaja on hyväksytty Valverin tai Eksoten rekisteriin
  • palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja
  • palvelusopimuksen
  • palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma ja
  • vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta

Sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajan täytyy ilmoittautua Eksoten rekisteriin. Eksote hyväksyy tuottajat, ylläpitää rekisteriä, ohjaa palveluntuottajia ja valvoo toimintaa. Allekirjoitettu lomake liitteineen palautetaan Eksoten kirjaamoon. HUOMI! Salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei tule lähettää sähköpostilla.

Hakemus ja vaadittava liitteet toimitetaan Eksoten kirjaamoon:
Kirjaamo Eksote
Valto Käkelän katu 3 (1 krs)
53130 Lappeenranta

Salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei tule lähettää sähköpostilla.
kirjaamo@eksote.fi

Eksoten tukipalvelutuottaja rekisteriin hyväksymisen jälkeen yrittäjä voi lisätä tietonsa Yksityiset Palvelut -sivustolle.

Yksityiset Palvelut -sivustolle ilmoittautuminen

​​Yksityiset Palvelut -sivustolle voi ilmoittautua sosiaali- ja terveysalan palvelujen tuottajat, sekä muut hyvinvointia ja kotona asumista tukevien palvelujen tuottajat.

Tuotettavan palvelun täytyy tukea Eksoten strategian mukaisesti asiakkaan toimintakykyä ja kotona asumista.

Hyväksymisperusteena pidetään mm. tilaajavastuulain velvoitteita ja palveluja tuotetaan myös asiakkaan kotiin.

Yrittäjän tulee täyttää sivuston ilmoittautumislomake ja palauttaa se vaadittuine liitteineen Eksoten kirjaamoon. 

Palveluntuottajan täytyy itse rekisteröityä ja kirjata palvelutietonsa Eksoten Yksityiset Palvelut -sivustolle.

Saapuneet ilmoitukset tarkistetaan ja yrityksen rekisteröityminen palveluhaku-sivustolle hyväksytään, mikäli palveluntuottaja täyttää hyväksymisperusteet.

Palveluntuottajat ylläpitävät tietojaan ja vastaavat omien tietojensa oikeellisuudesta Yksityiset Palvelut -sivustolla.

Eksote ylläpitää Yksityiset Palvelut haku-sivustoa, josta löytyy rekisteröityjen ja hyväksyttyjen sote-alan palvelujen tuottajien yhteystiedot ja tietoa palveluista. 

Arvonlisäverollista palvelua tuottavat yritykset voivat myös ilmoittautua Eksoten Yksityiset Palveluhaku-sivustolle, jos palvelu tukee asiakkaan kotona asumista.