Yksityiset sosiaalipalvelut – aluehallintoviraston rekisteri

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä toimii sote-alan ammattihenkilö. Sosiaalipalveluntuottajan täytyy rekisteröityä aluehallintoviraston rekisteriin ennen toiminnan aloittamista.

Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajan täytyy kuulua yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnalliseen Valveri -rekisteriin, jotta hän voi tuottaa sosiaalipalveluja. Rekisteröityminen tapahtuu joko hakemalla lupaa tai tekemällä ilmoituksen

llmoituksenvarainen sosiaalihuollon palvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä toimii sote-alan ammattihenkilö. Palvelu edistää yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu toiminta ei ole ympärivuorokautista palvelua.

Ilmoituksen varaisen sosiaalipalveluntuottajan täytyy rekisteröityä aluehallintoviraston rekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Tutustu aluehallintoviraston ohjeisiin (Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset). Allekirjoitettu Ilmoitus vaadittavine liitteineen toimitetaan Eksoten kirjaamoon. Eksote tekee toiminnasta lausunnon ja lähettää ilmoituksen aluehallintovirastoon.

Hakemus ja vaadittavat liitteet toimitetaan Eksoten kirjaamoon:
Kirjaamo Eksote
Valto Käkelän katu 3 (1 krs)
53130 Lappeenranta
Salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei tule lähettää sähköpostilla
kirjaamo@eksote.fi

Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palvelutuottaja voi hakea lupaa Valviralta. Lupa on tuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palveluntuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut

Luvanvarainen sosiaalihuollon palvelu

Luvanvaraisia sosiaalipalveluita ovat jatkuvasti tuotetut ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimitaan.
Lupahakemus lähetetään alueen Aluehallintovirastoon.
Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palvelutuottaja voi hakea lupaa Valviralta. Lupa on tuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palveluntuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut.

Huom! Palveluntuottajan täytyy aina ennen toiminnan olennaista muuttamista (esim. vastuuhenkilön vaihtuminen) tai lopettamista tehdä kirjallinen ilmoitus siihen rekisteriin, johon kuuluu. 

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä:

  • Palveluntuottaja on Eksoten tai valtakunnallisessa palveluntuottajien (Valveri) rekisterissä.
  • Sosiaalihuolto perustuu palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen tai viranomaisen päätökseen.
  • Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa yhteistyössä palvelu -tai muun vastaavan suunnitelman.
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma