Yksityiset terveydenhuollon palvelut -aluehallintoviraston rekisteri

Terveydenhuollon yksityisiä palveluntuottajia ovat itsenäiset ammatinharjoittajat tai yritysmuotoiset palveluntuottajat. Aluehallintovirastolla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueella.

Yksityiset terveydenhuollon palvelut

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla täytyy olla lupa palvelujen tuottamiseen. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä (Oy, Ky, Ay), osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä. Terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajan tai ns. toiminimiyrittäjän tulee tehdä ilmoitus toiminnasta.

Yksityiset terveydenhuollon luvat

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla täytyy olla lupa palvelujen tuottamiseen. Yritysmuotoisella palveluntuottajalla tarkoitetaan yritystä joka toimii yhtiömuodossa (esim. Oy ja Ky), osuuskunnan tai säätiön kautta tai palkkaa muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä toimintaan. Yritysmuotoisen palveluntuottajan tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.

Terveydenhuollon ilmoitus ja lupa hakemukset toimitetaan aluehallintovirastoon.
Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palvelutuottaja voi hakea lupaa Valviralta. Lupa on tuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palveluntuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut.

Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen itsenäisenä ammatinharjoittajana

Itsenäisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi toiminimellä toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka tuottavat palvelua asiakkaalle. Itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista.

Terveydenpalvelut ovat arvolisäverottomia palveluja. Laki yksityisistä terveyspalveluista