Aluevaltuusto

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa.  Aluevaltuuston edustajat valitaan aluevaaleissa. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. Aluevaltuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. ​

Aluevaltuuston puheenjohtajisto valtuustokaudella 2022–2025:
Jukka Kopra, puheenjohtaja, KOK
Eeva Arvela, 1. varapuheenjohtaja, SDP
Lassi Valkeapää, 2. varapuheenjohtaja, KESK
Ilpo Heltimoinen, 3. varapuheenjohtaja, PS

Aluevaltuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@luottamus.ekhva.fi

Aluevaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään nähtävänä viimeistään kokousta seuraavan viikon perjantaista lähtien hyvinvointialueen
verkkosivuilla ja aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään hyvinvointialueen verkkosivuilla neljän (4) vuoden ajan, minkä jälkeen ne on saatavissa hyvinvointialueen kirjaamosta. 

Kokousaikataulu vuodelle 2022
Kokousaikataulu vuodelle 2023
  • ke 15.3.2023 klo 18.00 (alustava tieto)
  • ke 14.6.2023 klo 18.00 (alustava tieto)
Kokousasiakirjat