Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvittiin väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastasi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto oli valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus oli aloittanut toimintansa.

​​​​​​​​​Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset. Sote-pal​veluja kehitetään monipuolisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin perustui lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti.  ​

VATE vastasi valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta, mutta ei tehnyt poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelua. Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulivat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

​VATEn jäsenet valittiin kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Etelä-Karjalassa VATElle asioita valmisteli sihteeristö, joka koostui asiantuntija-/vastuuvalmistelijoista. 

VATEn poliittisena seurantaryhmänä toimi Eksoten hallitus ja Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan puheenjohtajisto. Seurantaryhmä kokoontui 22.10.2021, 26.11.2021, 21.1.2022 ja 18.2.2022.​

​Väliaikainen valmistelutoimielin koostui 2.7.2021 alkaen seuraavista asiantuntevista viranhaltijoista:

Eksote

 • perusterveydenhuolto: terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula, varalla ylilääkäri Minna Häyhä 
 • sosiaalihuolto: perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen, 
  varalla aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen 
 • sairaanhoitopiiri: toimitusjohtaja Timo Saksela, varalla sairaalan johtaja Marjo Numminen 
 • erityishuoltopiiri: vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma, varalla aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen  
 • talous: talousjohtaja Liisa Mänttäri, varalla hallintojohtaja Vesa Reponen 
 • hallinto: hallintojohtaja Vesa Reponen, varalla talousjohtaja Liisa Mänttäri 
 • laki: lakimies Mari Kähkönen 
 • henkilöstö: henkilöstö- ja viestintäjohtaja Santtu Niemi, varalla henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi-Oikkonen (Lappeerannan kaupunki)


Etelä-Karjalan alueen pelastustoimi

 • Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen 
 • Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva 
 • Pelastuspäällikkö Jani Kareinen 
 • em. henkilöiden yhteinen varaedustaja kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen 

Lappeenrannan kaupungin edustaja hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen ja varalla kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Imatran kaupungin edustaja kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo ja varalla hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala.  

Pohjoisen alueen kuntien yhteinen edustaja Ruokolahden hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen​ ​ja varalla Rautjärven hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen. 

Läntisen alueen kuntien yhteinen edustaja Savitaipaleen kunnanjohtaja Johanna 
Mäkelä ja varalla Taipalsaaren kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

VATEn kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella myös seurantaryhmän valittava​ puheenjohtaja ja sihteeristön nimetyt vastuuvalmistelijat sekä henkilöstön edustaja (hyvinvointialueen toimijoiden yhteinen) ​Katja Laitinen ja varaedustaja Veli-Pekka ​Kosonen​VATEn puheenjohtajana toimii Timo Saksela, 1. varapuheenjohtajana Erkki Hokkanen ja toisena varapuheenjohtajana Sanna Natunen.

Sihteeristö

 • ​Merja Tepponen, vastuuvalmistelija/VATEn esittelijä, Eksote
 • Minna Lignell, operatiivinen päällikkö, Eksote
 • Heidi Huuskonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
 • Heini Maijanen, muutoskoordinaattori, Etelä-Karjalan hyvinvointialue​

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys_hyväksytty 2.7.2021.pdf

​​​Kokousaikataulu syksy 2021

VATE kokoontui syksyllä 2021 seuraavasti:

 • ti 17.8. klo 14 
 • ti 31.8. klo 14 
 • ti 14.9. klo 14 
 • ti 5.10. klo 14 
 • ti 19.10. klo 15​ 
 • ke 3.11. klo 11 , ylimääräinen kokous
 • ti 16.11. klo 14 
 • ti 7.12. klo 14 
 • ke 15.12. klo 8, ylimääräinen kokous​
 • ti 28.12. klo 14 peruttu​

​Kokousaikataulu kevät 2022

 • ti 11.1. klo 14
 • to 27.1. klo 14
 • ti 8.2. klo 14
 • pe 25.2. klo 13
 • ti 8.3. klo 14​ -> siirretty ti 15.3. klo 13

​​Esityslistat ja pöytäkirjat

VATEn pöytäkirja 2.7.​2021.pdf

VATEn pöytäkirja 17.8​.2021.pdf​

VATEn pöytäkirja 31.8.2​021.pdf

VATEn pöytäkirja 1​4.9.2021.pdf

VATEn pöytäkirja 5.10.​2021.pdf

VATEn pöytäkirja 19.10.​2021.pdf

VATEn pöytäkirja 3.11.2021.pdf

VATEn pöytäkirja 16.1​1.2021.pdf

VATEn pöytäkirja 7.12​.2021.pdf

VATEn pö​ytäkirja 15.12.2021.pdf

VATEn pöytäkir​ja 11.1.2022.pdf

VATEn pöytäkirj​a 27.1.2022.pdf

VATEn pöytäkirja 8​.2.2022.pdf

Esityslistat ja pöytäkirjat 25.2.2022 eteenpäin​

VATEn pöytäkirja 25.2.2022.pdf​

Viranhaltijapäätökset​

Hankintapäätös työterveyshuollosta (1).pdf