Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta

​​​​Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaalilautakunta, jonka tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat myös aluevaaleissa normaaliin tapaansa. Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa.

Aluevaalilautakunnan tehtävänä on kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen.

Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla huolehtivat siis yhdessä kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat.