Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta

​​​​Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaalilautakunta, jonka tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat myös aluevaaleissa normaaliin tapaansa. Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa.

Aluevaalilautakunnan tehtävänä on kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen.

Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla huolehtivat siis yhdessä kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat.

Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 24.3.2022 aluevaltuuston toimikaudeksi 2022–2025 aluevaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä, lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 Puheenjohtaja
Heikki Järvenpää, pj, KOK

Varapuheenjohtaja
Anne Pajunen, vpj, SDP

Muut varsinaiset jäsenet
Osmo Metsälä, KESK
Juha Turkia, PS
Leena Lipiäinen-Medjeral,VIHR

Varajäsenet
Heikki Niiva, PKPY, 1. varajäsen
Osmo Pylkkö, KD, 2. varajäsen 
Leeni Kokko, VAS, 3. varajäsen
Hannu Repo, SDP, 4. varajäsen 
Helena Puolakka, KOK, 5. varajäsen