Aluevaalit

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus kuntavaalien tapaan. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue ja ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Ensimmäisissä aluevaaleissa tammikuussa 2022 Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle valittiin aluevaalilaissa määritetty vähimmäismäärä aluevaltuutettuja (59) ja heille varavaltuutetut. Aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022. Aluevaltuuston edustajien keskuudesta valittiin jäsenet aluehallitukseen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. 

Aluevaalien ehdokkaiksi tarvitaan maakunnan eri puolilta sosiaali- ja terveysalan asioita tuntevia ja niistä kiinnostuneita sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat osaavia, tunnettuja ja yhteistyökykyisiä ja joilla on mahdollisuus kerätä ääniä yli puolue- ja kuntarajojen. Vaaleissa pääsemme äänestämään ja vaikuttamaan siihen, ketkä Etelä-Karjalan sote-palvelujen järjestämisestä päättävät.

Lue lisää ehdokkuudesta Oikeusministeriön vaalit.fi-verkkopalvelusta ja esim. Aluevaltuutetun oppaasta ja pelastustoimen aluevaalien infopaketista.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa aluevaaleissa tarkoittaa sitä, että jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, se saa myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. 

Lue lisää: vaalit.fi/aluevaalit ​

Lue lisää: aluevaalilautakunta