Tietoa Eksoten verkkosivustosta

​​​​​​​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) verkkosivusto www.eksote.fi tuotetaan pääosin suomeksi. Sivusto on julkaistu 29.3.2022.

Toiminnot

​​​Hakutoiminto 

Sivustolla on käytettävissä kaksi erilaista erityyppistä hakutoimintoa. Yleinen hakutoiminto löytyy etusivun lisäksi jokaisen sivun oikeasta ylälaidasta ja haku kohdistuu kaikkeen palvelussa olevaan aineistoon. Henkilöhaku kohdistuu työntekijöiden yhteystietoihin.

Palautelomake 

Palautetta verkkosivuista -lomakkeen kautta palaute ohjautuu Eksoten viestintään. Mikäli haluat jättää palautetta Eksoten palveluista tai toiminnasta, jätä palaute täältä. Virallisia toimenpiteitä vaativia asioita ei kuitenkaan voi laittaa vireille palautelomakkeella, vaan virallinen posti on lähetettävä Eksoten kirjaamoon.

Oikeudellinen varauma  

Verkkosivuston sisältö pyritään pitämään ajantasaisena. Eksote ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Eksote ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä. Eksote ei ole vastuussa niistä muiden tuottamista verkkoaineistoista, joihin Eksoten sivuilta on linkki.

Tietosuoja

Eksote.fi-verkkopalvelua koskevat tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat sekä asiakkaan oikeudet on kerätty Tietosuojaseloste-sivulle. Sivulla on tietoa myös evästeistä.

Sivuston käyttöehdot

Verkkosivuston käyttöehdot löytyvät kokonaisuudessaan Yleiset käyttöehdot-sivulta.

Eksotella on kaikki oikeudet sivustolla julkaistavaan aineistoon, ellei toisin ole mainittu.

Eksoten verkkosivustolle voi vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta lähde on mainittava. Muusta aineiston käytöstä on erikseen sovittava Eksoten viestintäyksikön kanssa.

​​Saavutettavuus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) verkkosivujen tarkoituksena on tarjota informaatiokanava Eksoten tarjoamista palveluista yhteystietoineen. Eksote.fi-verkkosivuston saavutettavuusselosteen sekä lisätietoja saavutettavuudesta löydät Oikeus saavutettavuuteeen -sivulta.

Verkkosivuston julkaisija

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
etunimi.sukunimi@eksote.fi